Avís legal i política de privacitat
Aquesta pàgina web és propietat d'ESTIVAL GESTIÓ, S.L. , d'ara endavant Estival Park.
Domicili social: Camí del Racó, 15, Platja de la Pineda Vila-seca 43481 (Tarragona) 
Telèfon: 977 371910
Correu electrònic: pdatos@estivalgroup.com
 
1. Condicions generals
 
L'accés i l'ús de la pàgina web d'Estival Park quedarà subjecta a aquestes condicions generals. La utilització a totes les pàgines web de titularitat d'Estival Park suposa l’acceptació plena per l’Usuari de totes les Condicions Generals d'Ús vigents en cada moment en què l'usuari hi accedeixi.
Estival Park es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions d'Ús.
 
2. Ús de la pàgina web, serveis i continguts
 
L'usuari s'obliga a fer un ús correcte d’aquesta pàgina, els seus serveis i continguts, sense contravenir els drets fonamentals, la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats, l’ordre públic i les condicions particulars de certs serveis. Es prohibeix qualsevol ús amb finalitats il·lícites o que vulnerin els drets d’Estival Park i els seus titulars o un tercer, o que de qualsevol manera, perjudiqui el funcionament normal de la pàgina o de qualssevol equips informàtics o documents de qualsevol classe continguts en aquests. Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc...) es prohibeix especialment:
• La seva reproducció, distribució o modificació o de qualsevol altra forma la comunicació pública, llevat que s'obtingui l’autorització dels seus legítims titulars o que resulti legalment permès; 
• Eliminar o modificar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets d’Estival Park o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualsevol altre mitjà tècnic per al reconeixement; 
• Intentar obtenir els continguts de la pàgina web per un mitjà diferent dels disponibles per als usuaris o als habituals a la xarxa, sempre que aquests últims no causin cap perjudici a la pàgina web d’Estival Park
• Remetre missatges o enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats o consentits pels seus destinataris. Els usuaris o tercers perjudicats per la recepció de missatges no sol·licitats ho podran comunicar a Estival Park remetent un missatge a la següent adreça de correu electrònic: pdatos@estivalgroup.com
• Igualment, es prohibeix utilitzar les llistes de distribució així com posar a disposició de tercers dades recollides a partir de les mateixes, per realitzar les activitats assenyalades anteriorment. Respecte del site, l’usuari es compromet, en particular a no transmetre o difondre de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general qualsevol material que:
• Indueixi o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats, o a l’ordre públic; o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats, o a l’ordre públic; 
• Sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, podent enganyar sobre el seu objecte o sobre les intencions del comunicant; 
• Sent propietat intel·lectual o industrial de tercers, es pretengui utilitzar sense la seva prèvia autorització; 
• Violi els secrets empresarials de tercers o infringeixi la normativa sobre el secret de les comunicacions; 
• De qualsevol manera menyscabi la reputació d’Estival Park o de tercers, o constitueixi, si escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial, i en general competència deslleial; Estival Park o de tercers, o que puguin fer malbé els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips; 
• Contingueu etiquetes HTML diferents d'aquelles expressament autoritzades per Estival Park
 
3. Propietat intel·lectual i/o industrial
 
Tots els continguts de les pàgines web d’Estival Park estan sotmesos a la normativa sobre propietat intel·lectual i/o industrial. Els drets sobre els continguts corresponen a Estival Park o a tercers si escau. L’usuari només podrà visualitzar i obtenir una còpia privada dels continguts sempre que aquesta còpia sigui exclusivament per a ús personal i privat, quedant terminantment prohibida la seva utilització per a fins comercials.
 
4. Renúncies i Limitacions de responsabilitat
 
Estival Park no serà responsable de la informació, els serveis i/o productes oferts i/o prestats per tercers a través de la pàgina web d’Estival Park ni dels continguts proporcionats per tercers. Estival Park no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d’informació o serveis continguts a la seva pàgina web, ni serà responsable dels danys directes o indirectes en relació amb l’ús dels continguts de la pàgina web. Estival Park no garanteix que els continguts de la pàgina siguin aptes o disponibles fora d’Espanya. En cas que tot o part dels continguts de la pàgina web d’Estival Park siguin considerats il·legals en països diferents d’Espanya, queda prohibit l’accés als mateixos i la seva utilització pels usuaris, i en el cas que aquest es produeixi, serà exclusivament sota la responsabilitat dels usuaris, estant aquests obligats al compliment de les lleis nacionals daplicació. L’ús que es pugui fer de la informació i continguts que apareixen a la pàgina web d’Estival Park i/o de l’accés a altres pàgines web de tercers a través de connexions o "links" que apareixen a la pàgina d’Estival Park es realitzarà sota la exclusiva responsabilitat dels que efectuïn aquest tipus d'actes, i no és Estival Park responsable en cap cas dels danys o perjudicis que puguin derivar-se dels usos o activitats esmentats.